Österåkers kommun inför Huskurage för att minska våld

Kvinna håller upp sin hand i ett försök att värja sig mot ett knytnävslag

Foto: Scandinav bildbyrå.

Kommunstyrelsen har godkänt ett medborgarförslag om att införa Huskurage, en metod som ska minska våld i nära relationer. Metoden bygger på att grannar visar civilkurage och reagerar vid bråk.

Huskurage kommer att bli en del i kommunens våldsförebyggande arbete. Arbetet kommer att ske med hjälp av det kommunala bostadsbolaget Armada, genom att sprida information i till exempel brevlådor, trapphus, hissar och tvättstugor. Det privata bostads­bolaget Wallenstam, som också har flera fastigheter i Österåker, är redan med i Huskurage sedan tidigare. 

– Vi vill inte utsätta någon för risk utan uppmuntrar Österåkersborna till att i första hand kontakta Polisen vid hotfulla situationer. Samtidigt är det viktigt att alla visar civilku­rage genom att agera och reagera om vi hör skrik eller dunsar hos våra grannar, säger Daniela Balladares, trygghetssamord­nare i Österåkers kommun.

I dagsläget har cirka 30 kommuner infört Huskurage som en metod för att förebygga våld. Det sker i samarbete med ungefär 100 bostads­bolag och minst lika många bostadsrättsföreningar i Sverige.

Metoden är enkel

Om du är orolig för att en granne blir utsatt för våld kan du:

1. Knacka på.
2. Hämta hjälp - av en eller flera.
3. Kontakta alltid Polisen om du upplever att situationen är akut eller hotfull! 

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem

Enligt Folkhälsomyndigheten är våld i nära relationer klassat som ett globalt folkhälsoproblem. 2021 anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. Det visar statistik från det Brottsförebyggande rådet.

Mest våld mot kvinnor

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. 2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och 8 690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om (Unizon). Mörkertalet är dock stort. Brå Länk till annan webbplats., uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls.

Läs mer om kommunens våldsförebyggande arbete.

Initialt ett medborgarförslag

Under hösten 2021 genomförde Kvinnojouren i Österå­ker en namninsamling, som blev till ett medborgarförslag om att införa Huskurage. Nu har kommunstyrelsen i Österåker godkänt medborgarförslaget.

Blir du utsatt för våld?

Våld kan se ut på många olika sätt. Det kan vara fysiskt med knuffar eller slag. Det kan också vara psykiskt med direkta eller indirekta hot. Fler exempel på våld är frihetskränkningar, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt våld.

Våld är aldrig ok och hjälp finns att få både för dig som blir utsatt och för dig som utövar våld.

Publicerad:
Senast uppdaterad: