Kompetensutveckling för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Tre tjejer

Kommunen arbetar med kompetensutveckling för att höja kvaliteten på verksamheter i kommunal regi för personer med funktionsnedsättning. Personal som jobbar inom daglig verksamhet, boende samt barn- och ungdomsverksamhet har fått lära sig mer om bland annat pedagogiskt ledarskap och etik.

Utvecklingsarbetet har pågått sedan hösten 2020 och har inneburit framtagande av kravprofiler, kompetenskartläggning av befintlig personal och utbildningssatsning för ett 40-tal medarbetare. Utbildningen har fokuserat på pedagogiskt ledarskap, etik och människosyn samt specialpedagogik. Personalen har också fått nya yrkestitlar som förtydligar den specifika kompetensen. Den tidigare yrkestiteln "vårdare" har ändrats till "stödbiträde", "stödassistent", och "stödpedagog".

– Kompetensutvecklingen innebär en ökad kvalitet i verksamheterna genom till exempel större förståelse för kommunikationens betydelse och hur alternativ, kompletterande kommunikation, som till exempel bildstöd, kan tillämpas. Utökade kunskaper i konflikthantering samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument är fler exempel på hur personalen kan skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. De nya yrkestitlarna är starkare förknippade med uppdraget och medarbetarnas specifika kompetens. En tydligare yrkesidentitet bidrar också till en större attraktion för yrket, säger Josefin Bandh, verksamhetschef inom vård och omsorg på Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: