Första spadtag för nytt gruppboende i Runö

Första spadtag för nytt LSS-boende

Torsdagen den 17 mars togs det första spadtaget för Österåkers nya gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) satte spaden i marken tillsammans med Armada fastigheters vd Mikael Dahlberg, Magnus Wiberg på Winge byggnads AB och Monica Kjellman (L) ordförande för Vård- och omsorgsnämnden.

– Vi välkomnar att det nu byggs en ny gruppbostad för funktionellt boende i ett centralt läge. Österåker är en attraktiv inflyttningskommun och vi utvecklar ständigt vår service för att möta behoven. Det här är också helt i linje med kommunens mål om att Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för såväl äldre som personer med funktionsnedsättning, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Gruppbostaden kommer vara för personer som har stora behov av tillsyn och omvårdnad med insatser enligt lagen om särskilt stöd (LSS) och ska bidra till att de som flyttar in får goda möjligheter att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Gruppbostaden kommer bestå av sex lägenheter, gemensamma utrymmen och personalrum.

Boendet beräknas vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

Publicerad:
Senast uppdaterad: