Österåkers kommuns logotype

Fler är nöjda i sin kontakt med socialförvaltningen

Glad kvinna tittar in i kameran.

Varje år utvärderar socialförvaltningen hur Österåkersborna, som på olika sätt, varit i kontakt med verksamheten upplevde kontakten. Resultatet från den senaste undersökningen visar på en ökad nöjdhet på flera områden.

Under hösten 2021 erbjöds alla som var i kontakt med socialförvaltningens olika verksamheter att svara på frågor om bland annat hur tydlig informationen är, om man upplever att det går att påverka stödet, och om handläggaren visar förståelse för den egna situationen.

– Det är glädjande att så många är nöjda eller mycket nöjda i sina kontakter med oss. Verksamheterna Flotten, som ger stöd till personer med beroendeproblematik och Familjemottagningen, som ger stöd till barnfamiljer, är exempel på verksamheter som har fått höga betyg. Vi finns till för att stötta och hjälpa Österåkersborna och det goda resultatet visar att vi ger det stöd som hjälper, säger Yvonne Aili, strateg på socialförvaltningen i Österåkers kommun och ansvarig för brukarundersökningen.

På grund av pandemin har undersökningen genomförts på flera olika sätt. Vid möte, såväl fysiskt som digitalt eller på telefon, erbjöds brukarna att delta via sms, e-post, pappersenkäter eller via Ipads. Undersökningen genomfördes i huvudsak genom pappersenkäter och Enkätsvar kunde lämnas i lådor vid servicecenter i Alceahuset eller returneras i ett frankerat svarskuvert.

– Även om vi fick ett gott betyg finns det såklart områden där vi kan bli ännu bättre. Vi önskar också att fler tog sig tid att svara på undersökningen, den ger viktig information till oss om hur vi kan bli ännu bättre, säger Yvonne Aili.

Här ser du resultat för olika områden

Under en period hösten 2021 fick alla som har kontakt med familjemottagningen svara på frågor om upplevelsen av verksamheten.
Totalt svarade 27 personer (svarsfrekvens 45 procent).

 • 92 procent tyckte att helheten i kontakten var bra.
 • 93 procent tyckte att det var lätt att boka en tid som passar.
 • 96 procent tyckte att vi visar förståelse för deras situation.
 • 96 procent tyckte att de hade inflytande över stödet de fick av oss.
 • 81 procent tyckte att deras situation förbättrats efter kontakt med oss.

Under en period hösten 2021 fick alla som har kontakt med beroendemottagningen Flotten svara på frågor om upplevelsen av verksamheten. Totalt svarade 43 personer (svarsfrekvens 100 procent).

 • 100 procent tyckte att helheten i kontakten var bra.
 • 100 procent tyckte att det var lätt att få kontakt med oss.
 • 100 procent tyckte att det var lätt att förstå vår information.
 • 100 procent tyckte att vi visar förståelse för deras situation.
 • 100 procent tyckte att de hade inflytande över stödet de fick.
 • 100 procent tyckte att de kunde påverka stödet de fick.
 • 98 procent tyckte att deras situation förbättrats efter kontakt med oss.

Under en period hösten 2021 fick alla som träffar individ- och familjeomsorgen svara på frågor om upplevelsen av verksamheten.
Totalt svarade 48 personer (svarsfrekvens 32 procent).

 • 91 procent tyckte att helheten i kontakten var bra.
 • 91 procent tyckte att det var lätt att få kontakt med oss.
 • 96 procent tyckte att det var lätt att förstå vår information.
 • 91 procent tyckte att vi visar förståelse för deras situation.
 • 93 procent tyckte att de hade inflytande över stödet de fick.
 • 66 procent tyckte att de kunde påverka stödet de fick.
 • 76 procent tyckte att deras situation förbättrats efter kontakt med oss.

Jämför resultat för individ- och familjeomsorgen med tidigare år i databasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under en period hösten 2021 fick alla som hade kontakt med personligt ombud svara på frågor om upplevelser av verksamheten. Totalt svarade 12 personer (svarsfrekvens 75 procent).

 • 100 procent tyckte att helheten i kontakten var bra.
 • 100 procent tyckte att det var lätt att få kontakt med oss.
 • 100 procent tyckte att det var lätt att förstå vår information.
 • 100 procent tyckte att vi visar förståelse för deras situation.
 • 92 procent tyckte att de hade inflytande över stödet de fick.
 • 88 procent tyckte att deras situation förbättrats efter kontakt med oss.

Under en period hösten 2021 fick alla som hade kontakt med socialpsykiatrin svara på frågor om upplevelser av verksamheten. Totalt svarade 9 personer (svarsfrekvens 45 procent).

 • 100 procent tyckte att helheten i kontakten var bra.
 • 100 procent tyckte att det var lätt att få kontakt med oss.
 • 89 procent tyckte att det var lätt att förstå vår information.
 • 100 procent tyckte att vi visar förståelse för deras situation.
 • 100 procent tyckte att de hade inflytande över stödet de fick.
 • 100 procent tyckte att de kunde påverka stödet de fick.
 • 78 procent tyckte att deras situation förbättrats efter kontakt med oss.

Under en period hösten 2021 fick 100 personer som haft kontakt med biståndsbedömare inom äldreomsorgen svara på frågor om upplevelser av verksamheten. Totalt svarade 15 personer (svarsfrekvens 15 procent).

 • 100 procent tyckte att helheten i kontakten med oss var bra.
 • 93 procent tyckte att det var lätt att få kontakt med oss.
 • 93 procent tyckte att det var lätt att förstå vår information.
 • 93 procent tyckte att vi visar förståelse för deras situation.
 • 79 procent att de hade inflytande över stödet de fick.
 • 93 procent tyckte att de kunde påverka stödet de fick.
 • 93 procent tyckte att deras situation förbättrats efter kontakt med oss.
Publicerad:
Senast uppdaterad: