Tryggheten ökar i Österåker

Förälder hjälper ett barn på skridskor

Tryggheten i Österåkers kommun ökar tack vare en rad åtgärder som samverkan, tidiga förebyggande åtgärder för barn och unga samt förbättringar i offentliga miljöer.

– Det är glädjande men samtidigt får vi inte slå oss till ro, vi måste hela tiden arbeta träget för att kommunen ska förbli bland de mest trygga i landet, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Under flera år har Österåkers kommun haft en positiv trend med minskad brottslighet och färre allvarliga störningar. Det visar polisens senaste trygghetsmätning. En rad åtgärder har givit positiva resultat.

– Vi har en god samverkan här i Österåker där många är med och tar ansvar. Tack vare samverkan mellan kommun, polis, bevakningsbolag, bostadsbolag, räddningstjänst, Citycon och inte minst föreningar har vi uppnått en minskning av flera olika brottstyper. I polisens sammanställning av anmälda brott framgår bland annat att Österåker har uppnått den lägsta nivån på fem år gällande de narkotikarelaterade brotten och våldsbrott som sker i offentliga miljöer har också minskat kraftigt. Polisens senaste trygghetsmätning visar att tryggheten ökat inom flera områden. De tidiga åtgärderna för barn och unga är också viktiga där vi informerar och stöttar på olika sätt. Aktuella exempel är föreläsningar på skolor och ett stödprogram för tonårsföräldrar som vi genomför tillsammans med Karolinska Institutet, säger Ulf Palmgren, Österåkers kommuns säkerhetschef

Flera åtgärder har vidtagits som bidrar till den positiva utvecklingen. Det handlar bland annat om bättre belysning på offentliga platser, kamerabevakning, väktare och ordningsvakter, förflyttning av bänkar både inomhus och utomhus. Dessutom har kommunen satsat mycket på utsmyckning, skötsel och underhåll och social kontroll i form av nattvandring och under sommaren sommarjobbande ungdomar som kvällsvandrare och sommarvärdar.

Förebyggande åtgärder och skarpa verktyg

Sverige har just nu stora problem med gängkriminalitet och för att förhindra en negativ utveckling hos barn och unga satsar kommunen på främjande och förebyggande insatser, exempelvis inom skolan, socialtjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen.

– Även om det går åt rätt håll i Österåker måste vi hela tiden arbeta med förebyggande åtgärder i kombination med mer ”skarpa” verktyg, säger Michaela Fletcher.

Exempel på åtgärder i dessa två kategorier är:

  • Tidiga insatser för barn, ungdomar och vuxna som behöver särskild hjälp från exempelvis skolans elevhälsa, ungdomsmottagningen och socialtjänsten.
  • Österåker ska fortsätta bygga trygga miljöer där vi ser över belysningsfrågor, ordningsvakter, väktare och nattvandrare. Dessutom fortsätter vi fokuserat och målinriktat med att ansöka om tillstånd för kamerabevakning och ett fortsatt samarbete och samverkan med lokalpolisen.

– De goda resultaten i Österåker får inte bidra till att vi tappar fokus på de problemområden som trots allt finns. I likhet med övriga landet har vi ett stort problem kring våld mot kvinnor. Polisen kommer i närtid intensifiera arbetet mot våldsutövarna samt identifiera brottsoffer som behöver extra stöttning i att freda sig från männen som utövat våld och hot mot dem, säger Michaela Fletcher.

Publicerad:
Senast uppdaterad: