Medarbetare Silviahemcertifieras för god äldreomsorg i Österåkers kommun

Foto från Kommunfullmäktigesalen i Alceahuset där flera personer deltar i en utbildning.

Här pågår utbildning inför Silviacertifiering den 10-12 november 2021.

Just nu genomgår en grupp medarbetare i Österåkers kommun en utbildning för att bli Silviahemcertifierade. Certifieringen intygar att personalen är utbildad i demensvård enligt den senaste forskningen. 

Inför en Silviahemcertifiering genomgår deltagarna en tre dagar lång utbildning i demensvård med en strävan att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras närstående.

Det är 13 medarbetare från kommunens verksamheter som deitar i den här certfieringen, bland annat från nattpatrullen, träffpunktsansvariga för Solgården och Solhälla, syn- och hörselinstruktör, samt medarbetare som jobbar med trygghetslarm.

Helen Pihl är enhetschef inom vård och omsorg på produktionsförvaltningen i Österåkers kommun och genomgår själv certifieringen just nu.

– Att få denna kunskap om alzheimer och andra typer av demenssjukdomar är oerhört viktigt för dem som möter dessa personer i sitt arbete. Vi som nu går den här utbildningen kommer att ha stor nytta av den i det dagliga arbetet. Jag önskar att alla som på något sätt arbetar med äldre har denna utbildning som obligatorisk, säger Helen Pihl.

Fler verksamheter certifieras 2022

Under 2022 kommer samtliga verksamheter inom särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet och träffpunkter i Österåker att genomföra utbildningen för Silviahemcertifiering. Utbildningen finansieras genom ett statsbidrag och beslutades av Kommunfullmäktige den 18 oktober.

Redan under 2018 beslutade Kommunfullmäktige att Österåkers kommun ska öka kompetensen och kvaliteten i demensvård genom att i ett första steg certifiera ett av de särskilda boendena i kommunen. Valet föll på Attendo Vårdbo i Åkersberga eftersom verksamheten har både demens- och somatisk inriktning. Detta blev ett lyckat pilotprojekt inför den nu större satsningen på certifiering.

Publicerad:
Senast uppdaterad: