Grönt ljus för kamerabevakning 

Bild

För att öka säkerheten och tryggheten i kommunen vill Österåkers kommun sätta upp kamerabevakning på vissa utvalda platser. Integritetsskyddsmyndigheten har beviljat kommunen tillstånd att sätta upp två kameror i centrala Åkersberga.

Kamerabevakning har visat sig vara ett effektivt verktyg som kan öka säkerheten och tryggheten på utsatta platser. Rätt använt kan kameror leda till en säkrare och tryggare miljö men kan också vara ett viktigt hjälpmedel för polisen i deras arbete, till exempel i samband med utredningar.

Kommunen och polisen har under en tid sett behov av ökade insatser för att höja säkerheten och tryggheten i delar av centrala Åkersberga och nu har kommunen fått tillstånd för kamerabevakning bakom Berga Teater och Bergagården, som är en sådan plats. Kommunen ansökte om tillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i november 2019. Under 2020 har kommunen kompletterat ansökan med information till IMY vid flertal tillfällen, vilket nu resulterat i kommunens tillstånd.

– Det är glädjande att Österåkers kommun nu har fått ytterligare ett verktyg för att öka säkerheten och tryggheten i kommunen. Tillsammans med andra insatser såsom fritidsfältare, nattvandring, väktare, ordningsvakter och tidigt förebyggande individrelaterade insatser som kommunen och andra aktörer gör skapas riktigt bra förutsättningar för ett tryggt och säkert Österåker, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Fler ansökningar är på gång

I enlighet med gällande lagstiftning har Österåkers kommun ansökt om kamerabevakning hos IMY. Kommunen kommer före sommaren att söka ytterligare tillstånd för kamerabevakning på de platser som kommunen och polisen sedan tidigare anser är prioriterade men där polisen i dagsläget inte centralt har resurser att genomföra åtgärden.

När kamerorna är monterade kommer du som rör dig i centrala Åkersberga att se var kamerorna finns eftersom det även kommer att sättas upp skyltar där de är placerade.

Publicerad:
Senast uppdaterad: