Österåkers kommuns logotype

En vecka fri från våld

I år deltar Österåkers kommun i En vecka fri från våld. Syftet är att uppmärksamma att våld går att förebygga. Det gör vi genom att arrangera flera evenemang den 22–28 november. 

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

– I år är första året som Österåkers kommun deltar i En vecka fri från våld. Deltagandet är en del av Österåkers kommuns våldsförebyggande arbete som startade upp för två år sedan. Ofta när man tänker våld så tänker man våld i det offentliga rummet, eller våld i nära relationer, men våld är mycket mer än så och börjar mycket tidigare. Det är så viktigt att arbetet påbörjas i ett tidigt stadium när det gäller att förebygga våld, gärna redan i föräldrautbildningar och i förskolan, säger Daniela Balladares, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Intensifierar arbetet att förhindra våld mot kvinnor

Österåkers kommun har sedan flera år en positiv trend med minskad brottslighet. Polisens trygghetsmätning för 2021 visar att våldsbrott som sker i kommunens offentliga miljöer har minskat kraftigt.

– De goda resultaten i Österåker får inte bidra till att vi tappar fokus på de problemområden som trots allt finns. I likhet med övriga landet har vi ett stort problem kring våld mot kvinnor. Polisen kommer därför i närtid intensifiera arbetet för att förhindra det, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Tryggheten i Österåkers kommun ökar tack vare en rad olika åtgärder. Det handlar till exempel om samverkan mellan kommun, polis, bevakningsbolag, bostadsbolag, räddningstjänst, fastighetsägaren Citycon och inte minst föreningar.

– Det är viktigt med samverkan när man arbetar med viktiga frågor som våldsprevention. Ju fler aktörer vi är, ju bredare kan vi arbeta och på så sätt även nå ut till fler personer, säger Daniela Balladares.

Event för att öka kunskapen om att förebygga våld

Österåkers kommun anordnar flera evenemang under En vecka fri från våld i samarbete med Ungdomsjouren Bellis, Kvinnojouren och Svenska kyrkan i Österåker. Ett axplock av evenemangen under veckan är ljusmanifestation, flera föreläsningar bland annat med journalisten Atilla Yoldas, konstutställning av skolelever och mycket mer.

– Under veckan kommer vi att ha flera föreläsningar som vi hoppas att många som möjligt anmäler sig till. Ju mer kunskap man har om våld, hur det kan se ut, kopplingar till destruktiva normer och psykisk ohälsa, ju tidigare kan vi se tecken och agera. Vi måste alla hjälpas åt i denna fråga och därför bjuder vi in till evenemang som ska öka kunskapen om våld, säger Daniela Balladares.


Publicerad:
Senast uppdaterad: