Österåkers kommuns logotype

Digital nattillsyn för ostörd nattsömn

Glad äldre man med en käpp i handen

Nu kan du som har hemtjänst och behöver tillsyn på natten få det digitalt. Istället för att en person från hemtjänsten åker hem till dig på natten och tittar till dig, som tidigare, görs tillsynen via en kamera. Digital nattillsyn har testats som insats och nu blivit valbart vid biståndsbedömning.

För den som lätt blir väckt på natten kan det vara störande med nattlig tillsyn och då är digital nattillsyn ett bra och uppskattat alternativ. Med digital tillsyn ger en kamera en ögonblicksbild av natten utan att väcka den som har insatsen, något som är lätt hänt när en person utför tillsyn på plats i hemmet. Om något inte stämmer åker personal hem till den som behöver hjälp.

–Vi har sett att många av fallolyckorna nattetid sker precis efter att tillsyn i hemmet har utförts. Förmodligen har man vaknat av att ytterdörren stängts, gått upp och ramlat. Med digital nattillsyn kan vi göra tillsynen utan att riskera att väcka någon och undvika nattliga fallolyckor, säger Helen Pihl, enhetschef för nattpatrullen på Österåkers kommun.

Digital nattillsyn är en del i biståndsbedömd hemtjänst.

Ersätter inte personal

Digital nattillsyn är ett tekniskt hjälpmedel som både gynnar personen som har insatsen och nattpatrullens arbete. Digital nattillsyn ersätter inte personal utan effektiviserar personalens arbete så de endast åker ut till de hemtjänstkunder som behöver hjälp på natten.

Publicerad:
Senast uppdaterad: