Digital föräldraskapsbekräftelse från 1 januari 2022

Person skriver på en laptop

Från den 1 januari 2022 bekräftas föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan registrera detta via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i den kommande e-tjänsten.

Idag bekräftas föräldraskap för ogifta föräldrar i Österåkers kommun genom att en föräldraskapsutredning upprättas av socialförvaltningen. Föräldrarna besöker servicecenter i Alceahuset för att registrera sig. Bekräftelsen är viktig för att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Den nya e-tjänsten hos Skatteverket kommer att göra processen enklare och snabbare för dig som vårdnadshavare.

Efter lanseringen av den nya e-tjänsten finns möjlighet kvar att bekräfta föräldraskap genom ett besök hos servicecenter för de som önskar. Här kan du också få svar på dina frågor om regler kring föräldraskap.

I samband med den nya möjligheten till digital bekräftelse anpassas också lagen till hur familjebildningen ser ut i dagens samhälle och alla typer av föräldraskap; faderskap, föräldraskap i samkönade relationer och fader- och moderskap när en av föräldrarna eller båda har ändrat könstillhörighet.

Läs mer om digital föräldraskapsberättelse på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: