För utförare inom barn och utbildning

Här hittar du som bedriver barnomsorgs- eller skolverksamhet i Österåker information och dokument som rör din verksamhets relation till kommunen.

Information angående fördelning av skolmiljarden 2022 för elever folkbokförda i Österåkers kommun.

  • Bidrag för 2022 utgår med cirka 890 kronor per elev folkbokförd i Österåkers kommun.
  • Avräkningsdatum är 10 mars 2022 för gymnasieskola och gymnasiesärskola och 15 mars 2022 för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
  • Utbetalning av bidraget sker vid ordinarie resursfördelning i maj och oktober 2022.

Information , 86.2 kB. ovan går ut till alla huvudmän via mejl under maj 2022.

Om du som utförare ska anmäla en elevs studieavbrott från gymnasieskolan använder du blanketten, anmälan om studieavbrott till hemkommunen.

Har en elev betydande frånvaro ska detta också anmälas, läs riktlinjerna för anmälan till hemkommunen , 102.2 kB, öppnas i nytt fönster. vid avbrutna studier eller omfattande frånvaro.

Anmälan skickar du per post till:

Österåkers kommun
Aktivitetsansvaret
184 86 Åkersberga

Skapande skola är Kulturrådets bidrag till skolor runt om i Sverige. Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka. Bidraget kan till exempel användas för teaterföreställningar, konserter, författarbesök, besök på museer eller hos konstnärer.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.