Österåkers kommuns logotype

Österåkers lokala företagsklimat fortsätter att förbättras

En man och en kvinna samarbetar framför en datorskärm. En tonad bild visar en miljö i Åkersberga centrum.

De lokala företagen i Österåker har aldrig varit nöjdare med företagsklimatet i Österåker. Det visar en ny undersökning från organisationen Svenskt Näringsliv där landets företagare sätter betyg på företagsklimatet i sina respektive hemkommuner.

Österåker är en företagarvänlig kommun. Det visar sig inte minst i att vi har fler företagare än någonsin i Österåker. Vi har i dag fler än 6 300 registrerade företag i kommunen. Det här blir också tydligt i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Österåker får ökat betyg av de lokala företagarna jämfört med föregående år på i princip samtliga femton undersökta områden. Sammantaget får det lokala företagsklimatet betyget 3,8 på en sexgradig skala, jämfört med 3,7 förra året. Genomsnittet för Sveriges kommuner ligger på cirka 3,5.

Kommunens insatser ger resultat

– Det är riktigt roligt att få en bekräftelse på att våra olika strategiska insatser ger konkreta resultat. Vi konstaterar att företagarna i Österåker aldrig har varit nöjdare med kommunens service, information, dialog och bemötande än vad de är i år. Fler företag ser positivt på att etablera och driva verksamhet i kommunen, säger Anna Hallqvist, näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör i Österåkers kommun.

Undersökningen visar att det positiva företagarklimatet genomsyrar hela samhället i Österåker. Österåker ligger en bra bit över rikssnittet när det gäller kommunpolitikernas attityder till företagande. Detsamma gäller även företagens uppfattning om de kommunala tjänstepersonernas och Österåkersbornas attityder till företagande.

Det enda området som minskar något är företagens upplevelse av den lokala upphandlingen. Minskningen sker från föregående års toppnotering för Österåker och ligger fortfrande på en högre nivå än rikssnittet och på en högre nivå än de dryga tio åren före det.

En miljö där företag kan utvecklas

– Det är viktigt för oss att skapa en miljö där företag kan växa och utvecklas. En viktig faktor är att skapa ett samspel mellan kommunen och näringslivet och vi kommer att fortsätta att arbeta nära näringslivet och inom den kommunala organisationen för att ytterligare förbättra förutsättningarna för våra företagare, säger Lisa Tingström (M), ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Företagarna i Österåker får även peka på områden som de tycker att kommunen bör prioritera för att fortsätta att förbättra det lokala företagsklimatet.

De fem områden som utmärker sig är att förbättra vägnätet i Österåker, att arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet, att skapa mer byggbar mark för verksamheter, fler bostäder och fler som går en yrkesutbildning.

Graf som visar att företagarnas nöjdhet med kommunen har ökat under många år.Förstora bilden

Svenskt Näringsliv visar utvecklingen för företagsklimatet i Österåker jämfört med genomsnittet för Sveriges kommuner.

Om undersökningen:

Totalt svarade 156 företag i Österåker på undersökningen, en svarsfrekvens på 41 procent.

Högst betyg av sina lokala företagare bland alla Sveriges kommuner får Vårgårda.

Ta del av hela undersökningen med resultatet för Österåker här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: