Österåkers kommuns logotype

Uppåt för Österåkers företagsklimat

Österåker klättrar hela 15 platser på Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Kommunen är på 38:e plats.

Det går bra för Österåker som klättrar för tredje året i rad och placerar sig i år på plats 38 i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Kommunens upphandling och service och bemötande är de frågor som ökar mest i betyg. I år har över 32 000 företag i landet varit med och betygsatt sin kommun.

På ett område sticker Österåker verkligen ut:

– Upphandling får ofta lägst betyg i nästan alla kommuner, det är därför glädjande att Österåker sticker ut med ett bra betyg i frågan. Kommunen har under året satsat på utbildning till företagen och ökat kommunikationen med leverantörer och anbudsgivare. Service och bemötande är en grundbult för att företagsklimatet ska upplevas bra. Här gör kommunen sitt bästa resultat sedan mätningen startade 2002, säger Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare regionkontor Stockholm, Svenskt Näringsliv.

För femte året i rad har Österåker även Sveriges lägsta kommunalskatt.

Rum för utveckling

Även om utvecklingen under det senaste året har varit positiv så finns det fortfarande rum för utveckling.

– Företagen vill investera i Österåker och önskar mer byggbar mark. Att etablera fler företag i kommunen eller att befintliga företag kan växa bidrar till fler arbetstillfällen och en än mer levande kommun, säger Nathalie Marnell.

Hur företagen bemöts av kommunen har stor påverkan på företagens möjlighet att växa och utvecklas.

– De kommuner som anstränger sig för att lära känna sitt lokala näringsliv och dess behov går det oftast bättre för i undersökningen. Att arbeta med råd, vägledning och att hjälpa företagen att göra rätt skapar högre regelefterlevnad och uppskattas av företagen, säger Nathalie Marnell.

170 företag har svarat på enkäten

170 företag i Österåker har svarat på enkäten från Svenskt Näringsliv och 50 procent tycker att företagsklimatet är bra.

– Det är glädjande siffror för Österåker. Det här visar att vi är på rätt väg, samtidigt som vi gör ett ovanligt bra resultat får vi inte slå oss till ro. Det finns mycket kvar att jobba med och det är en ständigt pågående utveckling som måste ske, säger Lisa Tingström (M) som är ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i Österåkers kommun.

Syftet med rankningen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag och att Österåker klättrar hela 15 placeringar och hamnar på 38:e plats gläder kommunens näringslivs- och utvecklingsdirektör.

– Jag är glad, men inte helt nöjd. Vi arbetar hårt inom kommunen för att utveckla näringslivet och det här är ett kvitto på att det rör sig i rätt riktning. I många avseenden gör vi ett väldigt bra resultat samtidigt som vi ödmjukt måste arbeta med de områden där det finns en förbättringspotential, säger Kristina Eineborg, näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör.

Fakta om rankningen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig rankning av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 2023 års rankning utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från drygt 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Läs mer om rankingen på företagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: