Österåkers kommuns logotype

Unga samhällsutvecklare ger perspektiv på utmaningar

Ungdomar som sitter vid ett bord

För andra året i rad har ungdomar kunnat söka sommarjobb i kommunen som ung samhällsutvecklare. I rollen som samhällsutvecklare arbetar ungdomarna med verkliga ärenden och uppdrag som kommunen behöver ungas perspektiv på.

Första året var de femton, i år har tjugo ungdomar anställts som unga samhällsutvecklare. De har varit i full gång med att arbeta med olika ärenden och uppdrag och den här veckan redovisar de sitt arbete för sina uppdragsgivare.

I år utgår samtliga uppdrag från Österåkers nya ”program för social hållbarhet och folkhälsa” som för närvarande är under framtagande. Uppdragsgivarna är avdelningar och enheter inom kommunorganisationen som önskar ungdomarnas perspektiv och förslag på nya lösningar i olika frågor.

– Det måste vara reella uppdrag och utmaningar, det här är på riktigt. De jobbar i grupper och tillsammans bidrar de med nya lösningar, tankar och idéer på utvecklingsfrågor som är aktuella i kommunorganisationen. I år tittar de bland annat på hur vi kan locka fler i åldrarna 15 – 25 år att komma till biblioteken, säger Lottie Skarstedt, utvecklingsledare i Österåkers kommun.

Några röster från ungdomarna själva:

Möjligheterna som Österåkers kommun ger oss är inte möjligheter som många kommuner runt om i Sverige ger till ungdomar. Det är vi tacksamma för.

Ung Samhällsutvecklare kan låta svårt och utmanande men ingenting är svårt när man finner nöje i det.

Handledning men frihet för egna idéer

Ungdomarna får stöd, inspiration och coaching i det dagliga arbetet av handledare från Rookie Startups, ett företag som utvecklar ungt entreprenörskap. Jobbet Ung samhällsutvecklare innebär stor frihet att formulera egna idéer och möjlighet att jobba kreativt i grupp. Ungdomarna tar stort professionellt ansvar för uppdragen och tar verkligen vara på möjligheten.

– Nu år två, strävar vi från kommunen efter ett riktigt bra mottagande av ungdomarnas arbete. Att de unga samhällsutvecklarna verkligen upplever att det de levererar är viktigt för kommunen. Idag tas ett stort antal beslut varje år som berör unga, men de finns allt för sällan med i beslutsrummet, säger Lottie Skarstedt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: