Runö möten & events tilldelas Årets hållbarhetsinitiativ 2023

En solig vårdag. En skylt i metall som det står Runö på. I bakgrunden syns konferensanläggningens alla huskroppar.

Hållbar utveckling är ett av kommunens fyra övergripande mål. Med gemensamma krafter kan vi alla bidra till att begränsa Österåkers klimatpåverkan. Ett aktuellt exempel inom näringslivet är konferensanläggningen i Runö som tilldelats utmärkelsen Årets hållbarhetsinitiativ 2023. Stort grattis!

Runö möten & events arbetar aktivt med hållbarhetsarbetet på många sätt, både i det dagliga arbetet och i det strategiska. Arbetet har uppmärksammats av Svenska möten, som ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige.

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen! Mycket av branschens hållbarhetsarbete sker i det dolda utan kunder och gästers vetskap. Därför berättar vi om denna del av vårt hållbarhetsarbete så ofta vi kan då det både är okänt och nytt. Alla gäster som besöker oss gör ett hållbart val som bidrar till att vi kan fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete. Vi hoppas också att vi kan inspirera andra restaurangägare, säger Camilla Bäckström.

Tillsammans gör vi skillnad

Österåkers kommun arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Utöver att minska de kommunala verksamheternas negativa miljö- och klimatpåverkan ligger ett stort fokus på att underlätta för de som bor, vistas och verkar i Österåker att agera miljömässigt hållbart.

– Det är av stor betydelse att alla i samhället bidrar för att miljö- ­och klimatmål ska kunna upp­nås. Kunskapshöjande insatser är därför otroligt viktiga, säger Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Tips till andra restaurangägare

Konferensanläggningen i Runö arbetar aktivt med hållbarhet på många sätt, både i det dagliga arbetet och i det strategiska.

– Vi arbetar brett för att värna om miljön inom många områden. Ett område man inte pratar så mycket om är hanteringen av det fett som restaurangbranschen måste hantera genom att ha en fettavskiljare som töms löpande. Vi har därför installerat bioteknik, vilket betyder att fettet bryts ned av bakterier direkt i fettavskiljaren. På så sätt minskar vi antalet tömningar och genom det antalet tunga transporter men också det löpande underhållet, berättar Camilla Bäckström, Platschef Runö möten & events.

En fettavskiljare behöver tömmas en gång i månaden, det innebär cirka 2,5 ton koldioxidutsläpp per år. Med bioteknik kan frekvensen sänkas till 1–4 gånger per år.

– Vid tömning av fettavskiljaren sprids en doft som många restauranger har problem med, det sker nu mindre ofta. Det och att det dessutom inte medfört några ökade kostnader för oss är ett extra plus, säger Camilla Bäckström.

Publicerad:
Senast uppdaterad: