Österåkers kommuns logotype

Möt kommunens skärgårdsutvecklare!

Erik Josephson står på en kaj med skärgården bakom sig. Det är lite mulet.

Erik Josephson i sitt rätta element.

Möt Erik Josephson, lots in till kommunen för skärgårdens företagare, föreningar, samfälligheter och byalag. Han är också en samordnande röst i kontakterna med regionen och Trafikverket i transportfrågor.

Första gången den hängivne seglaren Erik Josephson besökte Österåker för många år sedan kom han hit landvägen och undrade ”var är havet?”. Idag är han tillbaka som näringslivs- och skärgårdsutvecklare och har helt ändrat uppfattning.

– Övärlden i Österåker är helt fantastisk, med så fantastiskt många öar! Hittills har jag varit på alla bebodda öar utom tre, nämligen Edö, Örsö och Äpplarö. Det får bli i sommar.

Ett av kommunens mål är att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i skärgården. Erik Josephsons roll är att vara en möjliggörare i de frågorna. Han har rollen att vara vägen in till kommunen i frågor som är kopplade till skärgården och att föra dialog med företagarföreningar, byalag och andra aktörer och att samordna och föra vidare behov och frågor. Hans roll är en förstärkning av kommunens arbete med skärgårdsfrågor.

Skiftande behov och förutsättningar

– Skärgården här är väldigt skiftande med många öar som har väldigt olika karaktär och förutsättningar. Vissa är väldigt beroende av besöksnäringen, andra inte, säger Erik Josephson.

Finns det matbutiker, arbetstillfällen, hur ser möjligheterna ut att ta sig till och från öarna och till Åkersberga? Hur kan vi främja fler arbetstillfällen i skärgården? Finns det möjligheter att transportera varor på ett effektivt sätt? Allt hänger ihop och är förutsättningar för en levande skärgård.

– Många är beroende av besöksnäringen och av deltidsboende. För att en mataffär ska kunna ha öppet året runt måste du maximera de där 8–9 veckorna på sommaren för att kunna ha råd att ha öppet resten av året. Då är det många olika saker som behöver fungera, till exempel barnomsorg.

Transporter en avgörande faktor

Transporter är en annan avgörande faktor. I Österåker är färjeläget i Åsättra på Ljusterö så kallad replipunkt för skärgården, det vill säga en knutpunkt för transport av såväl varor som människor till öarna. Till Åsättra kan du ta dig med buss från Åkersberga och vidare ut i skärgården och tillbaka. När den hamnen anlades såg trafiksituationen annorlunda ut. I dag finns utmaningar, till exempel kan inte vägen till Åsättra hantera tunga lastbilar.

– Just nu håller Trafikverket på att ta fram en åtgärdsvalstudie för hela Ljusterö som ska bli ett underlag för det fortsatta arbetet. Det är nämligen Trafikverket, som är huvudman för många av vägarna på ön, till exempel den mot Åsättra. Det är också Trafikverket som driver vägfärjan.

– Vi har även ett bra samarbete med Region Stockholm, som är huvudman för färjetrafiken i skärgården. En dialog vi för med regionen är till exempel om elevernas situation på vägen till och från skola.

Vatten och avlopp engagerar

Vatten och avlopp, liksom avfallshantering är andra viktiga frågor i skärgården och Erik Josephson arbetar kunskapshöjande. När det gäller dricksvatten kan det handla om att genom byalagen och samfälligheterna verka för större gemensamhetsanläggningar och avsaltningsanläggningar.

Vill du komma i kontakt med kommunens skärgårdsutvecklare?

Erik Josephson välkomnar idéer, behov och dialog med till exempel byalag, samfälligheter, företagare och boende i skärgården.

Du når honom via e-post: naringsliv@osteraker.se.

Om Erik Josephson

Namn: Erik Josephson

Gör: Näringslivs- och skärgårdsutvecklare i Österåkers kommun sedan november 2022.

Bor: I Bromma, men tillbringar även mycket tid på Öland. Kommer ursprungligen från Nordmaling.

Bakgrund: Har de senaste 35 åren arbetat med samhälls- och kommunutveckling i skärgårdskommunerna Värmdö, Haninge och nu i Österåker.

Intressen: Segling och utförsåkning.

Publicerad:
Senast uppdaterad: