Enkäten Lokalt företagsklimat

Bilden visar en person som sitter framför en dator

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

2024 års enkätundersökning pågår mellan den 2 januari och 1 april. Undersökningen genomförs av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv, och skickas till de företag som ingår i årets urval samt ordinarie kommunfullmäktigeledamöter.

Resultatet presenteras på foretagsklimat.se den 21 maj.

Läs mer om urvalet och undersökningens metod här Länk till annan webbplats..

Publicerad:
Senast uppdaterad: