Österåkers kommuns logotype

Samhällsutveckling som sommarjobb

Fyra ungdomar står i Kommunfullmäktigesalen i Alceahuset och genomför en presentation. På en skärm bakom dem står det "Affärsidé"

Emma, Lucas, Simon och Leonora har sommarjobbat som unga samhällsutvecklare för Österåkers kommun

I sommar har 15 ungdomar jobbat som unga samhällsutvecklare för Österåkers kommun. De har bidragit med nya perspektiv och lösningar på olika utmaningar inom kommunens verksamheter.

Alla verksamheter i Österåkers kommun har haft möjlighet att ge uppdrag åt sommarjobbande samhällsutvecklare för att få hjälp med utmaningar av olika slag. Det resulterade i fyra olika uppdrag som ungdomarna satte tänderna i under tre veckors tid. Uppdragen handlade om att få fler att besöka kommunens fritidsgårdar, att få fler killar att besöka ungdomsmottagningen, att få fler unga att rösta och att hitta lösningar för ett hållbart resande.

Ungdomarna analyserade problem, gjorde marknadsundersökningar, formade idé- och affärsplaner och förberedde sig för att argumentera för sina förslag inför en jury. Under arbetes gång stöttades ungdomarna av en handledare från konsultföretaget Rookie Startups, som är en av Sveriges ledande utbildare av unga entreprenörer.

–Unga samhällsutvecklare är ett nytt sommarjobb som syftar till öka ungas inflytande i kommunala beslut. Vi vill tillvarata ungdomarnas engagemang, idéer och perspektiv genom att låta dem arbeta med olika utvecklingsfrågor. Det ger ungdomarna en större förståelse för innovation och socialt entreprenörskap samtidigt som kommunen får tillgång till ungas värdefulla perspektiv och lösningar, säger Lottie Skarstedt, som är utvecklingsledare på idrotts- och fritidsenheten i Österåkers kommun.

Presentation inför jury

Ungdomarna fick presentera sina lösningar inför en jury, bestående av representanter från Österåkers kommun och näringslivet i Kommunfullmäktigesalen i Alceahuset. Juryn ställde frågor men gav också råd och stöd till ungdomarna.

Tillsammans med sin grupp, arbetade Simon Wallén Johansson med uppdraget att få fler killar att besöka ungdomsmottagningen. De presenterade en lösning som bland annat handlade om att sänka tröskeln för att besöka mottagningen genom olika sociala mediekonton som skulle drivas av ungdomar.

–Att det bara är 15 procent av oss killar som går till ungdomsmottagningen, talade till mig. Det har varit så intressant att jobba med det här uppdraget och jag är nöjd med vårt arbete. Det har varit som en berg- och dalbana med hög förväntan och där det var ett nöje att bara köra, säger Simon Wallén Johansson.

Oliver Lindblom och hans grupp hade uppdraget att få fler att upptäcka kommunens fritidsgårdar. De landade i en digital fritidsgård; en plattform för kommunikation som samtidigt marknadsför fritidsgårdarnas verksamhet och uppmuntrar till fysiska besök. Med plattformen vann gruppen juryns röster, även om det var mycket jämnt mellan alla förslag,

–Det var intressant och roligt att jobba med uppdraget kring fritidsgårdarna. Jag är ju en i målgruppen och visste själv inte så mycket om verksamheten. Genom uppdraget har vi lärt oss mycket om entreprenörskap, samarbete och att kunna strukturera arbetet och jag hoppas vi kan bidra till att utveckla kommunen, säger Oliver Lindblom.

På temat hållbart resande, presenterades ett förslag till lösning på praktiska och lättanvända cykelställ. Gruppen som arbetade med att motivera unga att rösta presenterade ett förslag om att arrangera ett större ungdomsevenemang där politik ska göras kul och lättillgängligt för unga.

Bild

Joseph Hao från Rookie Startups tillsammans med Tilda, Siri och Oliver som presenterade ett förslag om en digital plattform för fritidsgårdarna och vann juryns röster.

Ungas perspektiv ska tas tillvara

Kommunalrådet Mathias Lindow (L) var en av jurymedlemmarna och mycket imponerad av ungdomarnas arbete, som nu ska tas om hand för att se vad som kan förverkligas.

–Det är otroligt viktigt och spännande för oss som kommun att få in ungas perspektiv i utvecklingsfrågor. Våra unga samhällsutvecklare har imponerat och inspirerat oss med sina utvecklingsarbeten och jag ser att vi behöver jobba mer med den här typen av projekt framåt, säger Mathias Lindow.

Publicerad:
Senast uppdaterad: