Österåkers kommuns logotype

Österåkers näringsliv ett av de mest robusta

Två personer sitter på samma sida ett bord och tittar på en mobilskärm

Österåker är en av de kommuner i Sverige som är minst sårbara för företagsnedläggningar. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv. Att det finns ovanligt många småföretag i Österåker är en av förklaringarna till det.

Österåker är den sjätte mest robusta bland Sveriges 290 kommuner sett till hur kommunen skulle påverkas om företag skulle lägga ned verksamheten. Att vi i Österåker har en bredd av många småföretagare är en bidragande orsak. I många kommuner är sysselsättningen beroende av några få stora företag.

– Näringslivet i Österåker har en stor bredd sett till antalet branscher, vilket minskar sårbarheten. De flesta företagen i kommunen är också små företag. Det medför att beslutsvägarna ofta är korta och det är möjligt att fokusera om verksamheten när så krävs. Vi har också sett att nyföretagandet i Österåker har uppvisat rekordsiffror under pandemin, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

1,3 nya företag – varje dag!

Österåker har idag fler än 6 000 registrerade företag, varav ungefär hälften är aktiebolag. Enbart under 2021 startades 465 nya företag i kommunen. Det innebär att det förra året startades 1,3 nya företag i Österåker – varje dag!

Tillväxtverkets och Svenskt Näringslivs kartläggning bygger på data för nio år fram till och med år 2018.

– Genom kommunens utvecklingsarbete fortsätter vi kontinuerligt att arbeta för att stärka den positionen, säger Kristina Eineborg, näringsliv- och utvecklingsdirektör i Österåkers kommun.

Minst sårbara kommunerna för företagsnedläggningar i Sverige

  1. Nacka
  2. Täby
  3. Kungsbacka
  4. Sollentuna
  5. Huddinge
  6. Österåker
  7. Stockholm
  8. Haninge
  9. Solna
  10. Värmdö


Företagen står för en stor andel av kommunernas skatteintäkter

Grafen visar de fem kommuner i Stockholms län som har högst andel skatteintäkter från småföretagen, företag med färre än 50 anställda.

Placering

Kommun

Små företags
andel av skatteintäkter

Större företags
andel av skatteintäkter

1

Österåker

39 procent

21 procent

2

Värmdö

38 procent

21 procent

3

Vallentuna

37 procent

24 procent

4

Vaxholm

37 procent

18 procent

5

Haninge

36 procent

25 procent

Källa: Välfärdsskaparna 2021, rapport från Företagarna april 2021.

Publicerad:
Senast uppdaterad: