Österåkers kommuns logotype

MSB vill se näringslivet ta ansvar för säkerhet och civilförsvar

Näringslivet betraktas av MSB som en nyckelspelare för ett fungerande civilt försvar.

I samband med den senaste tidens cyberattacker går MSB ut och uppmanar privata och offentliga aktörer att öka bevakningen av sin it-miljö. Inom kort kommer MSB även att gå ut med en kampanj till näringslivet kallad ”Förberedda företag” med syfte att få med näringslivet i det svenska civila försvaret.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget med kriget i Ukraina och upprustningen av det civila försvaret har gjort att MSB:s arbete fått en mer framskjuten roll i nyhetsflödet. Nyligen uppmanade myndigheten både offentliga organisationer och privata företag att öka bevakningen för att upptäcka avvikelser i sin IT-miljö tidigare.

Näringslivet betraktas av MSB som en nyckelspelare för ett fungerande civilt försvar eftersom mycket i Sverige sköts av vinstdrivande företag, till exempel sjukhus och skolor. MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka uppmanar också landets bolag att planera för en krigsorganisation och krigsplacera sin personal.

Regeringen är på väg att starta ett näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap, vilket ska spela en nyckelroll i det civila försvaret. MSB vill att företagen analyserar sina möjligheter att kunna bedriva sin verksamhet under kris och höjd beredskap och en informationskampanj kallad ”Förberedda företag” ska öka företagens kunskap.

Publicerad:
Senast uppdaterad: