Möjlighet att driva servering i form av food truck

Nu finns möjlighet att driva en mobil servering, så kallad food truck, dels i den nya Järnvägsparken, dels på Båthamnsvägen invid Åkers kanal.

Det finns tillgång till el mot avgift. Vatten och avlopp ingår inte. För att starta verksamhet behöver du ansöka om markupplåtelse av Polisen. Ansökan behöver kompletteras med en karta över tänkt yta.

Är du intresserad? Här finns mer information.

Publicerad:
Senast uppdaterad: