Lämna synpunkter och förslag till den kommunala handlingsplanen till Destinationsstragi Roslagen 2030

En uteservering.

Roslagsglas.

Med Vision 2030 i sikte…

Den övergripande destinationsstrategin för Roslagen kompletteras av kommunala handlingsplaner som visar hur Östhammar, Norrtälje och Österåkers kommun kan utvecklas som besökskommuner i Roslagen. De påvisa konkreta åtgärder som ska genomföras för att uppfylla målbilderna i destinationsstrategin.

 • Ett långsiktigt varumärkesbyggande - målområde 1
  Övergripande mål: Roslagen ska utvecklas till en lyskraftig destination med ett starkt varumärkesbyggande som innebär att destinationens unika värden och kvaliteter förstärks och kommuniceras.
 • Ett hållbart Roslagen - målområde 2
  Övergripande mål: År 2030 arbetar besöksnäringen i Roslagen på ett hållbart sätt och tar tillvara de unika värden som finns i Roslagen till gagn för invånare, besökare och framtida generationer.
 • Ett upplevelserikt Roslagen - målområde 3
  Övergripande mål: Besökarnas upplevelser och Roslagens tillgänglighet ska formas utifrån ett långsiktigt förhållningssätt och i samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer i destination Roslagen.
 • En stark besöksnäring - målområde 4
  Övergripande mål: Roslagen ska vara en förtroendefull destination med en stark besöksnäring som har en samsyn i utvecklingsfrågor. Allt som görs utgår från den gemensamma visionen.

Handlingsplanen kommer ha en fyrårig tidshorisont.

Skicka oss dina synpunkter, tips eller konkreta förslag till handlingsplanen genom att fylla i formuläret nedan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Publicerad:
Senast uppdaterad: