Kommunfullmäktige antog ny destinationsstrategi för Roslagen

Bild

De tre roslagskommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar har tagit fram en gemensam destinationsstrategi för Roslagen. Strategin beslutades av Kommunfullmäktige den 31 januari.

– Den gemensamma destinationsstrategin blir en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling i Österåker, Norrtälje och Östhammar, säger Kristina Eineborg, näringslivs och utvecklingsdirektör i Österåker.

I strategin lyfts bland annat Roslagens goda förutsättningar att möta den ökade efterfrågan på genuina natur- och kulturupplevelser.

– Målet med destinationsstrategin är en hållbar utveckling av Roslagen som en attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination, säger Mathias Lindow (L), kommunalråd i Österåker.

Framtidsvision för 2030

Strategin innehåller även en framtidsvision för Roslagen med ett önskvärt tillstånd år 2030. Vägen dit presenteras genom fyra målområden och fyra ledmotiv som i kombination ger Roslagen sin unika karaktär som destination.

Målområden

  • Ett långsiktigt varumärkesbyggande
  • Ett hållbart Roslagen
  • Ett upplevelserikt Roslagen
  • En stark besöksnäring

Ledmotiv

  • Levande landsbygd
  • Berikande bruk
  • Spännande småstäder
  • Skiftande skärgård

Destinationsstrategin är även beslutad av fullmäktige i Östhammar och Norrtälje.

Publicerad:
Senast uppdaterad: