Österåkers kommuns logotype

Besöksnäringen framtidsbransch för “Stockholms Gnosjö”

Turistfärja närmar sig brygga på Husarö.

Husarö.

Med över 6 000 registrerade företag i kommunen innebär det att ungefär var åttonde Österåkersbo är företagare. Och besöksnäringen pekas ut som en av framtidsbranscherna i Österåker – som en del av Roslagen, men också för idrottsrelaterad turism.

– Österåker är verkligen Stockholmsregionens Gnosjö. Här är det verkstad!
Det säger Kristina Eineborg, näringslivs- och utvecklingsdirektör i Österåkers kommun. Och en bransch som är på frammarsch är företag som är relaterade till besöksnäringen.

I dag finns runt 1 200 företag i Österåker som på något sätt bedriver verksamhet som är relaterad till turism. Tillsammans sysselsätter dessa företag ungefär 2 200 personer. Siffrorna har ökat de senaste åren. Och Kristina Eineborg tror starkt på en fortsatt ökning för Österåker som ett attraktivt besöksmål i Roslagen.

Långsiktig destinationsstrategi

Nyligen beslutade Kommunfullmäktige, som ett led i det arbetet, en ny långsiktig destinationsstrategi för Roslagen.

– Det är en strategi för Roslagen som destination som vi har tagit fram tillsammans med de andra roslagskommunerna Norrtälje och Östhammar. Nu bryter vi ned den på Österåkersnivå, säger Kristina Eineborg.
en hållbar destination

Fokus ligger på att bygga varumärket Roslagen för en hållbar destination, där företag kan växa och utvecklas och med respekt för miljön.

– Vi behöver göra det på ett hållbart sätt. Många kommer hit för de unika naturmiljöerna – vi behöver också arbeta med stor respekt för både fastboende och fritidsboende. Vi får inte heller glömma hur besöksnäringen även bidrar till service för alla som bor i skärgård och glesbygd.

En annan viktig aspekt är företagen som arbetsgivare.

– Besöksnäringen är en av Sveriges basbranscher och en viktig sektor för många unga som har sina första jobb inom besöksnäringen.

Samarbete för idrottsrelaterad turism

Men det är inte enbart Österåker som en port till Roslagen som ska locka besökare till Österåker. Kommunen vill kroka arm med näringslivet och föreningslivet kring idrottsrelaterad turism.

– Vi har gjort stora investeringar i idrottsanläggningar de senaste åren, framför allt Österåkers friidrottsarena och Österåkers multiarena, som blir klar till hösten. Här kan vi arrangera många olika typer av evenemang. Vi har också vandringsleder, motionsleder, ett aktivt föreningsliv och många företag. Idrottsrelaterad turism kommer att bli en viktig del i varför man besöker Österåker.

Kristina Eineborg hoppas nu på ännu fler företagare i kommunen som vill medverka till att skapa paketlösningar för de nya besökarna.

– Dagens besökare vill ha helhetslösningar med resa, boende, aktiviteter, upplevelser och mat. Här ser vi många möjligheter för företag i Österåker. Vi har idag en brist på exempelvis boende. Från kommunens sida tar vi fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta mer aktivt med besöksnäringsfrågor och samla de olika aktörer som finns.

Nyfiken på att veta mer om företagande i Österåker? Här kan du läsa mer.

Publicerad:
Senast uppdaterad: