Anstalten Österåker växer

Modell över utbyggnaden av anstalten

Fredagen den 9 september 2022 togs det första spadtaget för utbyggnaden av Anstalten Österåker. I och med utbyggnaden ökar personalbehovet. Anstalten räknar med en fördubbling av antalet medarbetare inom en rad olika yrken.

Byggprojektet på Anstalten Österåker är ett av de största platsökningsprojekten som Kriminalvården genomför i Sverige. Anstalten kommer att utöka med sex nya hus med celler och fyra hus för sysselsättning. När bygget är klart kommer anstalten att ha ökat antalet platser från cirka 100 till 320. Byggprojektet beräknas vara klart 2025/2026. 

– Att Kriminalvården väljer att göra en satsning i miljardklassen i Österåker visar på stort förtroende. Sverige behöver en ökad kapacitet inom Kriminalvården och det är glädjande att Österåker kan bidra, säger Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M).

I samband med spadtaget höll Kriminalvårdschef Fredrik Thunberg ett tal där han betonade vikten av det goda och nära samarbetet med kommunen. I ett projekt av den här storleken kan samarbetet till exempel handla om kompetensförsörjning, transport, infrastruktur och bostadsutbud.

– Anstalten Österåker kommer att vara en av kommunens största arbetsgivare, vilket innebär en stor möjlighet för Österåkersbor att söka anställning lokalt, säger Kristina Eineborg, näringslivs- och utvecklingsdirektör.

Byggherren Skanska kommer att använda sig av återvunnen armering, grön betong och bioasfalt, allt för att minska klimatavtrycket av byggnationen.

På plats vid det första spadtaget för utbyggnaden av Anstalten Österåker var även finansmarknadsminister Max Elger (S).

Publicerad:
Senast uppdaterad: