Österåkers småföretagare har stor betydelse för kommunens ekonomi

Småföretagandet i Österåker är starkt och står för 4 av 10 skattekronor av kommunens intäkter. Det är det fjärde högsta andelen i Sverige och den högsta i länet. Det visar en ny rapport från organisationen Företagarna.

Österåker kännetecknas av ett starkt och livskraftigt företagande. I kommunen finns närmare 6 000 registrerade företag. Det bidrar positivt till kommunens ekonomi och skapar många arbetstillfällen. Småföretagen, det vill säga företag med färre än 50 anställda, står för drygt 8 600 arbetstillfällen i kommunen. Det motsvarar ungefär 64 procent av samtliga jobb i Österåker, visar Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2021.

Småföretagen står också för 39 procent av kommunens skatteintäkter. Det är pengar som finansierar kommunens verksamheter och gör det möjligt att driva till exempel skolor, bibliotek, idrottsanläggningar och äldreboenden. Det gör Österåker till den kommun i länet som har högst andel skatteintäkter från småföretagen. Räknas även de större företagen med står företagen i Österåker för hela 60 procent av skatteintäkterna.

– Företagarnas rapport bekräftar hur oerhört betydelsefulla Österåkers många och dynamiska småföretagare är. De är viktiga för kommunens ekonomi och skapar arbetstillfällen. De bidrar också till en kommun där såväl stad som skärgård och landsbygd är levande. Därför kommer vi att fortsätta att prioritera att företagen har möjligheter och förutsättningar att fortsätta att utvecklas, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers företag har klarat sig väl

En undersökning från Stockholms Handelskammare visar samtidigt att Österåkers företag är livskraftiga. Under pandemiåret 2020 ökade företagen i Österåker omsättningen med 15 procent. Det innebär att Österåkers näringsliv klarade sig bäst av alla kommuner i Stockholms län. Vi har inte heller sett någon ökning av antalet konkurser i kommunen under 2020.

Det finns flera faktorer som förklarar den positiva utvecklingen, anser Kristina Eineborg, näringsliv- och utvecklingsdirektör i Österåkers kommun. Att vi har en bredd av många småföretagare är en av dem.

– Näringslivet i Österåker har en stor bredd sett till antalet branscher, vilket minskar sårbarheten. De flesta företagen i kommunen är också små företag. Det medför att beslutsvägarna ofta är korta och det är möjligt att omfokusera verksamheten när så krävs. Vi har också sett att nyföretagandet i Österåker har uppvisat rekordsiffror under pandemin, säger Kristina Eineborg.

E-handel växer i kommunen

En nygjord undersökning som har gjorts av företagen Svea och Payson baserad på statistik från SCB och Allabolag.se visar att Österåker är den kommun som har haft den största ökningen av antalet nystartade e-handelsföretag under 2020. Österåker utses i undersökningen till Sveriges femte bästa e-handelskommun.

Företagen står för en stor andel av kommunernas skatteintäkter

Placering

Kommun

Små företags
andel av skatteintäkter

Större företags

andel av skatteintäkter

1

Österåker

39%

21%

2

Värmdö

38%

21%

3

Vallentuna

37%

24%

4

Vaxholm

37%

18%

5

Haninge

36%

25%

6

Norrtälje

36%

17%

7

Upplands Väsby

35%

28%

8

Tyresö

35%

24%

9

Ekerö

35%

21%

10

Nynäshamn

35%

18%

Grafen visar de tio kommuner i Stockholms län som har högst andel skatteintäkter från småföretagen, företag med färre än 50 anställda. Källa: Välfärdsskaparna 2021, rapport från Företagarna april 2021.

Läs mer:

Ta del av hela rapporten Välfärdsskaparna 2021 här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Nyhet om Stockholms Handelskammares kartläggning:
Österåkers näringsliv starkast i Stockholmsregionen 2020

Publicerad:
Senast uppdaterad: