Österåkers näringsliv starkast i Stockholmsregionen 2020

Företagen i Österåker ökade omsättningen med hela 15 procent under pandemiåret 2020. Det innebär att Österåkers näringsliv klarade sig bäst av alla kommuner i Stockholms län.

– Det är oerhört glädjande att ta del av Stockholms Handelskammares rapport som visar att Österåkers företag har haft högst omsättningsökning av alla kommuner i Stockholms län under 2020. Utvecklingen bekräftas också av att det inte har skett någon ökning av antalet konkurser i Österåker under 2020 jämfört med 2019, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Det finns flera faktorer som förklarar den positiva utvecklingen, enligt Kristina Eineborg, näringsliv- och utvecklingsdirektör i Österåkers kommun. Att vi har en bredd av många småföretagare är en av dem.

– Näringslivet i Österåker har en stor bredd sett till antalet branscher, vilket minskar sårbarheten. De flesta företagen i kommunen är också små företag. Det medför att beslutsvägarna ofta är korta och det är möjligt att omfokusera verksamheten när så krävs. Vi har också sett att nyföretagandet i Österåker har uppvisat rekordsiffror under pandemin, säger Kristina Eineborg.

Österåkersbor äter lokalt

En ny kartläggning från statistikmyndigheten SCB bekräftar utvecklingen. Medan försäljningen hos restaurangerna i Sveriges kommuner i genomsnitt backade med 20 procent under 2020, visar kartläggningen att Österåkers restauranger ökade med hela 18 procent. Det är den starkaste siffran i länet och den sjunde starkaste i hela landet.

– Här kan en förklaring vara att många Österåkersbor har haft möjlighet att arbeta hemifrån, vilket gör att man också äter lunch på hemmaplan. Många restauranger har varit snabba på att ställa om sin verksamhet och erbjuder exempelvis middagspåsar och hemkörning. Vi ser också att det är fler deltidsbosatta i skärgården under pandemin, tack vare ett väl utbyggt fibernät, något som ytterligare ökar kundunderlaget, säger Michaela Fletcher.

Publicerad:
Senast uppdaterad: