Ny näringslivs- och tillväxtstrategi i regionen

Nu har Region Stockholm antagit en ny näringslivs- och tillväxtstrategi för regionen. Den har tagits fram tillsammans med länets kommuner, branschorganisationer, företag och andra intressenter.

Strategin kommer att vara ett prioriteringsunderlag, men den är också ett dokument som ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom akamedien, offentlig, privat och ideell sektor.

Mer information

Ta del av Region Stockholms näringslivs- och tillväxtstrategi här. Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: