Innovationslån - för idéer i tidiga skeden

Kvinnor i ett möte

Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden.

Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknads-undersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.

Mer information om lånet finns här. Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: