Bättre företagsklimat i Österåker

Kanalen med båtar och flaggor

Östra Kanalstaden i Österåkers kommun

Österåkers kommun klättrar 12 placeringar till plats 56 i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning. 164 företagare av kommunens drygt 6 000 företag har tyckt till om hur det är att starta och driva företag i Österåker.

Österåker klättrar på flera av de tolv enkätfrågor som ligger till grund för rankningen. Bland annat tar kommunen steg framåt på områden som brott och otrygghet, service och bemötande samt konkurrens från kommunens verksamheter. Samtidigt sjunker vi på andra områden som dialog och upphandling. Bäst betyg får Österåker i de statiska variablerna kommunalskatt och hur stor del av den kommunala verksamheten som är utlagd på entreprenad i privat drift. Ett analys- och åtgärdsarbete pågår kontinuerligt i kommunen för att identifiera åtgärder för att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet.

– Att företagen i Österåker har goda förutsättningar att växa och utvecklas är en mycket högt prioriterad fråga i kommunen. Vi är beroende av det lokala näringslivet då hela 60 procent av kommunens skatteintäkter kommer från anställda i småföretag respektive större företag. Nu fortsätter vi arbetet med att bli ännu bättre och den här typen av undersökningar ger ett bra underlag i det arbetet, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Fakta om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen bygger till två tredjedelar på 32 000 enkätsvar från företagare runt om i Sverige varav 3 700 från Stockholms län. Två västsvenska kommuner, Vårgårda och Härryda rankades till första- och andraplatsen 2021.

Läs mer om rankningen på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats..

Publicerad:
Senast uppdaterad: