Österåkers kommuns logotype

Företagens betydelse

En uteservering.

Roslagsglas.

Österåker kännetecknas av ett starkt och livskraftigt företagande. De fler än 6 000 registrerade företagen är viktiga för kommunens ekonomi och skapar många arbetstillfällen.

Anställda i företagen i Österåker står för 60 procent av kommunens skatteintäkter, varav de i små företag står för närmare 40 procent. Det är en av de högsta andelarna i Sverige. Skatteintäkterna finansierar kommunens verksamheter och gör det möjligt att driva till exempel skolor, bibliotek, idrottsanläggningar och äldreboenden.

– Österåkers företag är oerhört betydelsefulla. Framgångsrika företag är viktiga för kommunens ekonomi och de skapar arbetstillfällen. De bidrar också till en kommun där såväl stad som skärgård och landsbygd är levande, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

– Som kommun behöver vi fungera som kugghjul för näringslivet, underlätta där vi har rådighet och planera för framtida företagsetableringar. Därför fortsätter vi att prioritera att företagen har möjligheter och förutsättningar att fortsätta att utvecklas.

Den här artikeln är ifrån Ditt Österåker #2 2022. Tema: Företagande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: