Österåkers kommuns logotype

Österåkers kommun stärker samordningen av de kommunala bolagen

Del av kommunhuset Alceahusets tegelfasad med Österåkers kommuns logotyp på fasaden.

Österåkers kommun bildar det helägda bolaget Österåkers Stadshus AB. Det blir ett sammanhållande bolag för de aktiebolag som kommunen äger helt eller delvis. Syftet är att stärka samordningen och effektivisera verksamheten och insynen i bolagen.

Österåkers kommun har flera kommunala bolag som ger Österåkers invånare olika former av service, till exempel bostäder, fastigheter, vatten, avlopp och avfallshantering.

Nu bildar Österåkers kommun det helägda bolaget Österåkers Stadshus AB för att samla ägandet i en ny bolagskoncern. Syftet är att skapa en tydligare gemensam struktur som stärker och underlättar den övergripande och strategiska utvecklingen, liksom att säkerställa fokus på att uppnå kommunens mål och vision. Det möjliggör också en tydlig beredning av ärenden som skapar transparens och insyn för såväl de förtroendevalda som för Österåkersborna.

Leds av kommundirektören

Verksamheten kommer att ledas av kommundirektören som är verkställande direktör för bolaget.

– Det är många som väljer att flytta till Österåker. Nya bostadsområden växer fram, där inte minst infrastruktur och kommunal service ska gå i takt i en hållbar tillväxt. Att samordna styrningen av de kommunala bolagen kommer att vara till stor nytta för både dagens och morgondagens Österåkersbor, säger kommundirektör Staffan Erlandsson.

Styrelsens utformning

Styrelsen kommer bland annat bestå av Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i opposition.

– Jag vill att Österåkers kommun ständigt ska utvecklas och med den här nya organisationen kan vi på ett ännu mer effektivt sätt uppnå våra höga mål och öka kvaliteten i verksamheterna. De kommunala bolagen är trots allt till för invånarna, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Dotterbolag bildas

Ett dotterbolag till Österåkers Stadshus AB kommer att bildas, Österåker Fastighets Holding AB. Dotterbolaget kommer i sin tur att innehålla dotterbolagen Långängens Förvaltnings AB, Österåker Golf AB 6 samt Österåkers Återvinningscentral AB.

De största kommunalt ägda bolagen är Roslagsvatten AB, Armada Fastighets AB, Österåkersvatten AB och Österåker Vaxholm Avloppsreningsverk AB.

Publicerad:
Senast uppdaterad: