Österåkers kommuns logotype

Landshövdingen Anna Kinberg Batra besökte Österåker

Bilden föreställer två kvinnor som ler.

Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåker, och Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län.

Onsdagen den 21 februari 2024 besökte Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län, Österåker för att ta del av kommunens arbete med tillväxt, hållbarhet, samt säkerhet och beredskap.

Landshövdingen fick bland andra möta Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M), kommunalråd Mathias Lindow (L) och kommundirektör Staffan Erlandsson.

En hållbar tillväxt och en trygg kommun är prioriterade mål för Österåkers kommun. Det pågår ett strategiskt och långsiktigt arbete att utveckla Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär och en levande landsbygd och skärgård. Här behöver bostäder, verksamheter och näringsliv utvecklas så att fler kan bo, leva och verka i kommunen. Utveckling av möjligheterna att resa till och från, och inom kommunen är också viktig.

– När vi bygger framtidens Österåker är vi beroende av andra aktörer och myndigheter. Därför är det väldigt värdefullt att få träffa landshövdingen och dela med oss av våra utmaningar. Inte minst måste kapaciteteten på väg 276 förstärkas, och kollektiv- och båttrafiken behöver skalas upp istället för ned, säger Michaela Fletcher.

– Österåker har gjort ett strålande arbete med sin vision där fokus ligger på hur deras utveckling ska bidra till en hållbar framtid. Här hänger både stadsbebyggelse och glesbygd ihop och det är tydligt hur viktigt med bra kommunikationer, säger Anna Kinberg Batra.

Förebyggande arbete och kraftfulla åtgärder

Österåker har inte drabbats av våldsutvecklingen i samhället på samma sätt som många andra områden i landets storstadsregioner. Kommunen har sedan många år tillbaka haft ett långsiktigt och förebyggande arbete, med kraftfulla åtgärder för att både undvika och mota bort kriminalitet och våld.

Kommunen har även intensifierat sitt kris- och beredskapsarbete med bland annat livsmedelsberedskap, reservkraft, förstärkning av utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik, inrättande av trygghetspunkter, samt utbildning av såväl medarbetare och chefer som kommuninvånare.

– Alla som bor i Österåker ska känna sig säkra och trygga. Vi vill ligga i framkant när det gäller säkerhet och beredskap. Det är viktigare än någonsin att vi är förberedda om krisen eller kriget kommer, säger Michaela Fletcher.

Fakta

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Publicerad:
Senast uppdaterad: