Österåkers kommuns logotype

Kommunstyrelsen övertar ansvaret för pensionärsrådet

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare haft ansvar för kommunens pensionärsråd. Det flyttas nu till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna kommunens arbete med att formulera övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av de övriga nämnderna.

Den har också ansvar för att genomföra övergripande samordningsträffar med nämnder och ansvariga tjänstemän.

För att tydliggöra styrfunktionen flyttar ansvaret för det kommunala pensionärsrådet från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: