Beslut vid Kommunstyrelsen den 15 januari

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 15 januari.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Bergaplan (del av Berga 11:1) i enlighet med planprogrammet för Hacksta-Berga. Syftet är bland annat att pröva om en dagvattenanläggning, en förskola i kombination med ett vårdboende eller ett boende för äldre, samt en park är möjlig.
  • Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024-2026 med budget för 2024 godkändes.
  • Godkänna en rapport om att se över de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av platsgaranti för 90-åringar och äldre på särskilt boende och överlämna den till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om bland annat:

  • Godkänna Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2024-2026 med budget för 2024.
  • Lämna i uppdrag till Kommunstyrelsen att beställa en utredning av Armada av lokalerna på Söraskolan för att stödja behov fram till 2032 för anpassad grundskola, samt en utökning av en till två förskoleavdelningar.
Publicerad:
Senast uppdaterad: