Så tycker ungdomar om att leva och bo i Österåker

Bild

Illustration: Linnea Blixt

Den nationella enkätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) är en möjlighet för oss att samla in kunskap om unga och deras upplevelse att leva och bo i kommunen. Nu är resultatet från senaste undersökningen här, ta del av vad ungdomarna i Österåker tycker.

Alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen - det är beslutat av riksdagen. De beslut som fattas och olika insatser som kommunen gör som handlar om unga, ska utgå från det.

Var tredje år följer vi upp om målen uppnås i Österåker, genom LUPP som går ut till alla elever i årskurs 8 och i andra året på gymnasiet. Österåker var en av 24 kommuner som genomförde LUPP 2022. Undersökningen ställer frågor till ungdomarna om fritid, skola, trygghet, hälsa, arbete, framtid, politik och samhälle.

Är inte säker på vad jag vill vara med och förändra, men om det är något som kommer påverka mig, mina vänner
eller familj på ett negativt sätt, då vill jag kunna lyfta mina åsikter på något sätt.
– Tjej, gymnasiet

Resultatet visade bland annat att 18 procent av eleverna på högstadiet och 19 procent av eleverna på gymnasiet i Österåker ser mycket eller ganska positivt på sina möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Intresset för samhällsfrågor har dock minskat jämfört med 2019.

Ungdomars upplevda trygghet

Vad gäller tryggheten i Österåker känner sig en stor majoritet av ungdomarna oftast eller alltid trygga på olika platser i kommunen. Även om tryggheten i Österåker är hög kan vi se att den är lägre bland tjejer än bland killar på en del platser i det offentliga rummet.

När det kommer till förekomsten av våld, rasism, mobbning och sexuella trakasserier i skolan visar ungdomarnas svar att det sker i lägre grad i jämförelse med rikssnittet. Vi ser dock en negativ utveckling jämfört med tidigare år.

Vad gör ungdomar i Österåker på fritiden?

Vad gäller tv-, data- eller onlinespel svarar 91 procent av killarna att de spelar minst en gång i veckan. Motsvarande siffra för tjejerna är 40 procent. Tjejer svarar däremot i högre grad än killar att de håller på med foto eller film, skapar innehåll på sociala medier, tecknar, målar, skriver, pysslar och syr. Tjejer svarar även i högre grad än killar att de dansar, läser, lyssnar på ljudböcker eller poddar.

Undersökningen visade även att cirka 76 procent av Österåkers elever i högstadiet och 69 procent av eleverna i gymnasiet är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen. Det är även en hög andel, 81 procent, av killarna och 74 procent av tjejerna, som tränar eller idrottar minst en gång i veckan.
Som ung i Österåker finns det möjlighet till en rik och kreativ fritid inom friluftsliv, idrott och kultur. Här finns olika typer av mötesplatser och ett brett utbud av föreningar.

Det händer nu

Enkätsvaren bearbetas av politiker och tjänstemän under hela treårsperioden mellan enkäternas genomförande, samtidigt som dialogen med unga fortsätter kontinuerligt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: