Positivt resultat i polisens trygghetsundersökning

Tjejer sitter på Storängstorget i Åkersberga centrum

Storängstorget i Åkersberga centrum.

Polisens nya trygghetsundersökning visar ett positivt resultat för Österåker. Den upplevda tryggheten ökar.

Under våren har polisen genomfört en regional trygghetsundersökning och nu är resultatet klart. Polisen har undersökt den upplevda tryggheten i länet och för Österåker är det positiva siffror – invånarnas upplevda trygghet ökar för tredje undersökningen i rad.

”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.” Så lyder Österåkers kommuns vision för år 2040 som kommunfullmäktige har beslutat om.

Invånare, besökare, medarbetare och brukare ska känna sig trygga i Österåkers kommun. Arbetet strävar mot ett tryggare Österåker och det präglas av trygghetsskapande åtgärder och långsiktiga, främjande insatser som skapar en trygghet genom hela livet.

Samverkan ger resultat

Trygghetsfrågorna spänner över både kommunens verksamheter och över det offentliga rummet.

Den politiska visionen har omsatts i de kommunala tjänstemännens arbete och resultatet är gott. Nu är polisens trygghetsundersökning för Stockholms län klar och för Österåker visar resultatet för 2023 att den upplevda tryggheten ökat sedan föregående år.

– För mig och alla förtroendevalda i kommunfullmäktige är trygghetsfrågor en absolut prioritet. Jag känner ett stort ansvar för att österåkerborna känner sig trygga i sin tillvaro. Det är grundläggande, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande och tillägger:

– Jag är både glad och stolt över att Österåker återigen har fått ett så bra resultat i trygghetsundersökningen. Jag vill även nämna andra parter som har del i det fina resultatet, det är polisen i samverkan med andra aktörer som ger resultat. Det innebär dock inte att vi kan slå oss till ro, det här är ett ständigt pågående arbete.

Kommunen samarbetar nära med polisen för att öka tryggheten ytterligare för alla invånare och besökare. Det är flera positiva resultat från mätningen som genomfördes även 2021 och 2020.

Österåkersborna upplever att de är mindre oroliga för att bli utsatta för inbrott eller våld i offentlig miljö i jämförelse med tidigare mätningar.

– Vi som jobbar med de här frågorna är väldigt stolta över att undersökningen ändå visar på ett aktivt arbete och att allmänheten känner en ökad trygghet i kommunen för varje år, säger Madeleine Holmström som är trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Sverige plågas av en skenande gängkriminalitet med dödskjutningar och sprängningar. Samtidigt upplever sig Österåkerborna sig mer trygga.

Madeleine Holmström reflekterar över detta faktum:

– Samhällsbilden låter ganska mörk, men om man tittar djupare på statistiken så minskar faktiskt antalet brott. Gängskjutningar är en speciell kategori som får väldigt mycket uppmärksamhet i media och det bidrar till en upplevd otrygghet generellt. Men om studerar brottsligheten mer i detalj så går utvecklingen i en positiv riktning och det lyfts inte fram i nationell media.

Som kommunal trygghetssamordnare har Madeleine Holmström fortsatt mycket att göra framöver. Hon har identifierat ett par förbättringsområden:

– Vi måste bli ännu skarpare i vår kommunikation och faktiskt berätta om vårt arbete. Det finns informationsprogram för föräldrar, föreläsningar och väldigt mycket råd och stöd inom kommunen, säger Madeleine Holmström och tillägger att det är ett lagarbete:

– Samverkan med polisen är a och o och det har bidragit till den ökade tryggheten, vi jobbar tillsammans. Men alla har en liten pusselbit, fastighetsbolag, trygghetssamordnare och socialtjänsten och inte minst polisen.

Arbetet fortsätter

Den upplevda tryggheten ökar på alla mätområden utom kring bedrägerier. Den typen av brottslighet är mer av nationell och internationell karaktär men det pågår ett intensivt arbete inom Österåkers kommun för att komma tillrätta med problematiken.

– Under pandemin skenade bedrägeribrottsligheten mot främst äldre, då den organiserade brottsligheten mer aktivt började rikta in sig på att begå bedrägerier. Jag har både i min tidigare roll som kommunpolis och som trygghetsamordnare jobbat med att informera i frågan både mot äldre och föreningar för äldre. Just nu arbetar vi med att och utbilda hemtjänstpersonal. Senare i höst ska all hemtjänstpersonal ha fått grundläggande information. Vi ligger långt fram i informationsspridningen kring den här frågan i jämförelse med många andra kommuner, säger Madeleine Holmström.

I frågor rörande belysning, klotter, nedskräpning, skadegörelse och anlagda bränder upplever en lägre andel av invånarna att det finns problem med nämnda fenomen i deras bostadsområde eller i anknytning till områdena. Andelen minskar för tredje undersökningen i rad.

Siffrorna går åt rätt håll även vad avser frågor som bråk/slagsmål utomhus, narkotika och tiggeri. Andelen som är trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med tidigare mätningar.

– Det är en väldigt positiv utveckling, folk känner sig trygga och det gläder mig. Vi utvecklas åt rätt håll i Österåker, säger Robert Sundler, kommunpolis och tillägger:

– Vi vilar dock inte på hanen. Det som arbetats upp ska bibehållas och bli ännu bättre, något som är viktigt och en framgångsfaktor är samverkan mellan olika aktörer. De allra flesta medborgare som jag möter är glada och nöjda och tycker även att vi har en bra polisnärvaro i centrum. Det är väldigt låg risk att råka ut för något i Österåker när man är ute och går på kvällar.

De som känner sig ganska eller mycket trygga har ökat de senaste åren från 66 procent till att utgöra 75 procent av de svarande.

Kommunpolis Robert Sundler vill understryka att Österåkers goda resultat är den tredje trygghetsundersökningen som visar att tryggheten fortsätter att öka i kommunen, det blir tryggare för varje år som går. Statistiken över anmälda brott har minskat kraftigt, vilket stämmer bra in på bilden av Österåker som en trygg kommun.

Det är tredje året som polisen genomfört sin trygghetsundersökning. Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm. I Österåker har 748 personer i åldern 16–84 år svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i kommunen.

Syftet med mätningen är i huvudsak att utveckla polisens och kommunernas arbete och att mäta effekterna av de insatser som genomförts.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M), kommunpolis Robert Sundler och trygghetssamordnare Madeleine Holmström.

Publicerad:
Senast uppdaterad: