Österåkers kommuns logotype

Österåkers och Norrtälje kommun tar nytt grepp om turism och besöksnäring

Bilden föreställer två personer som står på varsin sup-bräda och paddlar på Åkers kanal.

För att stärka utvecklingen av den lokala turismen kommer Österåkers och Norrtälje kommun från februari 2024 driva destinationsutveckling var för sig i egen regi, där gemensam samverkan med Östhammar fortsätter som tidigare. Verksamheten har tidigare upphandlats från ett destinationsbolag. Den lokala besöksnäringen kommer att bjudas in för dialog om hur kommunerna kan stötta turismnäringen.

Under många år har Österåkers och Norrtälje kommun, tillsammans Östhammar upphandlat turism- och destinationsutveckling av destinationsbolaget Visit Roslagen AB. Österåkers och Norrtälje kommun har nu valt att inte nyttja den förlängning på ett år som finns i avtalet och avtalet avslutas därför 31 januari 2024. I stället kommer arbetet med destinationsutveckling och besöksnäring skötas direkt från kommunerna var för sig.

– Österåkers kommun ser mycket positivt på att fortsätta arbetet med Norrtälje och Östhammars kommun och ser fram emot att utveckla destinationsutvecklingen och marknadsföringen tillsammans med företagen i kommunen. Vi kommer nu att utreda hur vi kan göra detta på bästa sätt framgent, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

– Besöksnäringen är viktig för vår kommun och därför vill vi satsa mer på att lyfta den lokala destinationen, alltså de fantastiska platser vi har i hela kommunen. Men vi ska även fortsatt stärka det givande samarbete vi har med Österåkers kommun och Östhammars kommun inom Roslagssamarbetet och vårt Destinationsråd, säger Lotta Lindblad Söderman (M), Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje och ledamot i Destinationsrådet.

Viktigt för det lokala näringslivet

Turism och besöksnäring är viktiga delar av det lokala näringslivet och är en växande bransch både nationellt och internationellt. Inte minst gäller det för Roslagskommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar med närhet till både huvudstaden och landets största flygplats. De tre kommunerna har en spännande skärgård, storslagen landsbygd, vackra småstäder och tusentals fritidshus med många upplevelser att erbjuda såväl svenska som utländska turister – och det under alla årstider.

Dialog med företagare

Österåkers och Norrtälje kommun kommer nu att utreda hur turism och destinationsutveckling kan ske på bästa sätt. Båda kommunerna kommer att inleda dialog med berörda företag för dialog om hur kommunerna kan utveckla och stötta turismnäringen.

Arbetet med att marknadsföra skärgården genom Stockholm Archipelago, tillsammans med andra skärgårdskommuner, Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen, fortsätter som tidigare.

Destinationsrådet för Roslagen

Destinationsrådet bildades av Österåkers, Norrtälje och Östhammars kommun 2021 och är kommunernas organ och initiativ för att stärka arbetet med att stötta besöksnäringen inom Roslagen. I rådet sitter representanter för de förtroendevalda och besöksnäringen. Destinationsrådet har tagit fram en gemensam destinationsstrategi med sikte på år 2030.

Publicerad:
Senast uppdaterad: