Ny socialdirektör i Österåkers kommun

Kvinna med mörkt axellångt hår och grå tröja.

Mona Bakhshi Poor.

Vi välkomnar Mona Bakhshi Poor, ny socialdirektör i Österåkers kommun från och med den 18 september. Hon har en bred erfarenhet och kommer närmast från en roll som verksamhetschef inom första linjens psykiatri i primärvården.

Mona Bakhshi Poor är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med erfarenhet från både kommun och region, liksom den privata vårdsektorn.

– Det känns fantastiskt att få möjligheten att bli socialdirektör i Österåkers kommun. Det är en ära att få arbeta för kommunens socialtjänst. Det har varit fint och viktigt att genom mina olika erfarenheter se hur bra det blir för brukare och patienter när olika delar i ett samhälle samverkar med varandra. Parallellt med mina tidigare chefspositioner har jag alltid arbetat kliniskt som legitimerad psykoterapeut och mött många patienter med olika typer av behov, säger Mona Bakhshi Poor.

Närmast kommer Mona Bakhshi Poor från rollen som verksamhetschef på en primärvårdsmottagning för första linjens psykiatri som heter Nina Psykologi. Hon har även varit med i utvecklingen av en app för behandling av ätstörningar som snart lanseras.

– Österåker ska vara en trygg kommun för invånare, besökare, medarbetare och brukare. Kommunens arbete präglas av trygghetsskapande åtgärder och långsiktiga, främjande insatser som skapar en trygghet genom hela livet. Här har socialförvaltningen en oerhört viktig roll att spela kopplat till det förebyggande arbetet. Jag är därför väldigt glad över att vi har lyckats rekrytera Mona Bakhshi Poor, som jag är övertygad om är rätt person att utveckla det sociala arbetet i Österåker, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör.

Ett hundratal medarbetare

Socialförvaltningen i Österåkers kommun har ett hundratal medarbetare och arbetar med stöd och omsorg av olika slag. Det kan till exempel vara med barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättningar eller människor i behov av stöd i olika livssituationer. Inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta arbetar socialförvaltningen med myndighetsutövning, beställning, finansiering och uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Socialförvaltningen ansvarar även för kommunal vård och omsorg i egen regi.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av två politiska nämnder, Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Mona Bakhshi Poor ska nu leda förvaltningen och ser fram emot att få utveckla socialtjänsten i Österåker.

– Som socialdirektör är min önskan att tillsammans med medarbetarna forma, utveckla och stärka framtidens socialtjänst i Österåkers kommun. Genom att främja samarbete mellan olika aktörer och förvalta samt utveckla insatser som når dem som behöver det mest, strävar jag efter att skapa en inkluderande och rättvis välfärd för alla invånare. Vi behöver också vara redo för den nya socialtjänstlagen som förväntas komma inom kort och anpassa våra arbetsmetoder och rutiner därefter, säger Mona Bakhshi Poor.

Mona Bakhshi Poor efterträder Susanna Kiesel.

Publicerad:
Senast uppdaterad: