Beslut vid Kommunstyrelsens extra sammanträde den 13 november

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens extra sammanträde måndagen den 13 november.

Vid Kommunstyrelsens extra sammanträde behandlades förändringar i den borgerliga majoritetens förslag till budget 2024 och verksamhetsplan 2024-2026 samt förändringar i Socialdemokraternas, Roslagspartiets och Miljöpartiets respektive budgetförslag.

Publicerad:
Senast uppdaterad: