Österåkers kommuns logotype

Beslut vid Kommunstyrelsen den 21 augusti

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 21 augusti.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • Österåkers kommuns riktlinjer för konst har uppdaterats. I dem rekommenderas det att 0,5 procent av kostnaden går till konst vid ny- och ombyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet. Kommunens konstråd rekommenderas ses minst två gånger per år.
  • En överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) har godkänts mellan Österåkers kommun och Brottsofferjouren Roslagen. Överenskommelsen innebär att Brottsofferjouren Roslagen får en ersättning från Österåkers kommun motsvarande 3 kronor per invånare för sitt uppdrag att ge stöd och information till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen.
  • Ett medborgarförslag om parkeringsbelysning vid Idskärsvägen 2 har beviljats genom att kommunen riktar om och justerar armaturerna för att om möjligt få bort, eller åtminstone minimera, ljuset in i bostäderna.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om: bland annat:

  • Som svar på en motion från SD ge utbildningsnämnden i uppdrag att ytterligare utreda senarelagd undervisning för morgontrötta elever.
Publicerad:
Senast uppdaterad: