Beslut vid extra kommunstyrelse den 11 september

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens extra sammanträde måndagen den 11 september.

Vid sammanträdet beslutade Kommunstyrelsen att överklaga Mark- och miljödomstolens dom som innebär att detaljplanen för Näsängen, etapp 1, upphävs.

Vidare godkändes riktlinjerna för tillgänglighet- respektive miljöbidrag år 2023.

Publicerad:
Senast uppdaterad: