Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 23 oktober

illustration beslut, klubba

Här är beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 23 oktober.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand. Öppnas i nytt fönster.

Beslutsärenden

Kommunfullmäktige fattade följande beslut:

 • Godkännande av delårsrapport för Österåkers kommun Kommunens ekonomiska resultat för bokslutsperioden 2023-01-01-2023-08-31 är ett överskott om 217,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett överskott om 164 miljoner kronor som jämförelseresultat, vilket är 126 miljoner kronor mer än budget. Koncernens resultat för bokslutsperioden är ett överskott om 232,1 miljoner kronor.
 • Godkännande av finansiering för kvalitetshöjande åtgärder och insatser inom Österåkers kommun Områden som berörs är:
  • intensifierad verksamhetsutveckling genom digitalisering
  • kvalitetshöjande åtgärder för livskvalitet och kommunikation
  • säkerhet, trygghet och civilt försvar
  • arbetsmiljö och fortbildning
  • utredning om social investeringsfond
 • Österåkersvatten AB beviljas kommunal borgen Österåkersvatten AB har ansökt om och beviljas kommunal borgen om 48,7 miljoner kronor för VA-investeringar samt 6,8 miljoner kronor för intesteringar inom avfallsområdet.
Publicerad:
Senast uppdaterad: