Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 18 september

illustration beslut, klubba

Här är beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 september klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand. Öppnas i nytt fönster.

Beslutsärenden

Kommunfullmäktige fattade följande beslut:

  • Svar på medborgarförslag om att bygga ett kulturhus
    Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslag 19/22 om att bygga ett kulturhus i Österåkers kommun är besvarat. Detta genom att lokalutbudet för kultur och kulturytor kontinuerligt ses över.
  • Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner
    Förteckningen över ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2023-07-31 redovisades och noterades.
  • Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2023
    Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2023 noterades till protokollet
Publicerad:
Senast uppdaterad: