Österåkers kommuns logotype

Österåkers kommun vill utöka Hesa Fredrik

Utomhusvarningsljudsändare

Kommunen har ansökt om fler utomhusljudsändare till Österåker.

I Österåker finns det i dag tre ljudsändare för utomhusvarningssystemet för Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallat Hesa Fredrik. Det är för få för att de som bor i tätbebyggt område och befinner sig utomhus ska kunna höra signalen. Därför har Österåkers kommun ansökt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att antalet ska utökas till totalt 28 ljudsändare i kommunen.

Platserna för de 25 nya ljudsändarna som Österåkers kommun har föreslagit är utspridda över kommunen. Bland annat föreslås ljudsändare placeras på olika platser på Ljusterö, i Svinninge, Roslags-Kulla, Rydbo, Stava och Skärgårdsstad. Även för centrala delar av kommunen som Åkersberga, Österskär och Åkers-Runö har kommunen ansökt om att få fler ljudsändare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) äger systemet för utomhusvarning och det är de som beslutar om att utöka antalet signaler.

– Ansökan om fler ljudsändare är det första steget i processen att öka täckningen och hörbarheten i kommunen för utomhusvarningssystemet. Nu väntar vi på att MSB behandlar vår ansökan och kommer med ett beslut så de nya ljudsändarna förhoppningsvis kan komma på plats, säger Österåkers kommuns säkerhetschef Ulf Palmgren.

VMA används vid krissituationer, till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer. Därför är det viktigt att signalen hörs utomhus i tätbebyggda områden. Utomhussignalen varnar de som befinner sig utomhus och betyder att alla ska gå in och lyssna på lokalradion P4 Stockholm.

Viktigt meddelande till allmänheten sänds även i Sveriges radios kanaler, Sveriges televisions kanaler och på SVT text-tv. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner inom ett visst område.

– Österåkers invånares trygghet är en viktig och prioriterad fråga, alla ska kunna känna sig trygga med att de blir varnade om de befinner sig utomhus i tätbebyggt område och det sker en olycka, säger Mathias Lindow(L), ordförande i Tekniska nämnden i Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: