Ökad budget trots sämre ekonomiska tider

Trots en orolig omvärld och ökande priser, räntor och inflation har Österåkers kommun en fortsatt stabil ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunens budget räknas upp med 111 miljoner kronor år 2023.

– Tack vare en långsiktig ekonomisk planering, kloka prioriteringar och en god ekonomisk hushållning har vi möjlighet att kunna se positivt på framtiden och vårt ekonomiska läge, trots dystra omvärldssignaler, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

I Österåkers kommuns förslag till budgetdirektiv och –anvisningar för år 2023 föreslås en indexuppräkning göras om 2,9 procent. Det innebär en uppräkning på cirka 66 miljoner kronor. Dessutom görs uppräkningar för dels ökade volymer på 32 miljoner kronor, dels Österåkers multiarena på 17 miljoner kronor. Den totala ökningen av budgeten för 2023 jämfört med 2022 blir därmed 111 miljoner kronor.

Förslaget till budgetdirektiv och –anvisningar behandlades av Kommunstyrelsen den 23 maj. Beslut fattas av Kommunfullmäktige den 20 juni.

Publicerad:
Senast uppdaterad: