Ny överenskommelse om samverkan med Polisen

Porträttbild

Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen, Staffan Erlandsson, kommundirektör i Österåkers kommun och kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) undertecknar en ny samverkansöverenskommelse.

I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2022, tecknade Österåkers kommun en ny överenskommelse om samverkan med Polisen. Den ligger till grund för fortsatt samverkan för att upprätthålla säkerheten och tryggheten i Österåker.

Österåkers kommun arbetar proaktivt tillsammans med polisen för att du som bor och verkar i Österåker, ska kunna vara säker och känna dig trygg.

– Jag är väldigt glad att vi idag väljer att fortsätta detta samarbete. Det här är ett långsiktigt arbete som är lika viktigt för Polisen som kommunen, säger Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen.

Lägesbilden, som kommunen årligen tar fram tillsammans med polisen, visar att Österåker är en lugn och trygg kommun. Sedan flera år har Österåker en positiv trend med minskad brottslighet och färre allvarliga störningar. Polisens trygghetsmätning för 2021 visar dessutom att Österåker har uppnått den lägsta nivån av narkotikarelaterade brott på fem år. Våldsbrott som sker i offentliga miljöer har också minskat kraftigt. Samverkan och förebyggande insatser har varit nyckeln till framgången.

– Vi är många som gör det möjligt tillsammans. Tack vare en gemensam lägesbild med polisen kan vi peka ut både långsiktiga och snabba insatser som ger resultat, säger Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande (M).

Medborgarlöfte och gemensamma prioriteringar

Kommunen kommer i samarbete med polisen att fortsätta att prioritera det förebyggande arbetet på flera olika sätt. En del i samverkansöverenskommelsen är ett medborgarlöfte, som innehåller fem prioriterade fokusområden:

  1. ANDTS = Alkohol, narkotika, doping, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar
  2. Våldsprevention
  3. Säkerhet och trygghet i offentliga miljön
  4. Tillgreppsbrott (exempel är stölder och bedrägerier)
  5. Organiserad brottslighet

Tillsammans har polisen och kommunen arbetat fram förslag på aktiviteter inom fokusområdena, som till exempel fortsatt fokus på att genomföra insatser för att motverka öppen droghandel, brotts- och drogförebyggande föreläsningar riktade till ungdomar och unga vuxna samt informationsinsatser om bland annat samverkan mot brott.

Mer information och kontakt

För mer information och exempel se relaterade dokument och länkar nedan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Trygg i Österåker.

Publicerad:
Senast uppdaterad: