Nu är vi över 49 070 invånare i Österåker!

Två barn sitter i en pulka i snön.

Den 1 november 2022 passerade vi 49 070 invånare i Österåkers kommun. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Förra året uppgick antalet invånare i Österåker till 48 008 vid samma tidpunkt. Befolkningen har på så vis ökat med 1062 invånare det senaste året, vilket motsvarar en ökning med 2,2 procent.

Att växa hållbart ett uttalat mål

Befolkningen i Österåker beräknas fortsätta att öka under de kommande åren och ett av kommunens sju inriktningsmål är att Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Målet innebär att vi som kommun skapar förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt genom en samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid.

Därför arbetar kommunens olika förvaltningar tillsammans kring de strategiska planer och dokument som pekar ut riktningen för utbyggnaden av Österåker. Dessutom har förvaltningsövergripande styrgrupper tillsatts, en för samhällsfastigheter och en som har fokus på framtid och utveckling.
Inom målet arbetar även nämnderna för att möta den ökade befolkningen på ett hållbart sätt.
Det görs exempelvis genom att erbjuda ett rikt och varierat kultur- och friluftsliv och att bidra till att på ett effektivt sätt möta de ökade behoven som befolkningstillväxten innebär.

Publicerad:
Senast uppdaterad: