Österåkers kommuns logotype

Från yta till mötesplats ger ökad trygghet

Översiktsbild av lekplatsen i nya Järnvägsparken. Man ser bland annat ångbåten Tuppen och hus.

Nya Järnvägsparken i Åkersberga invigs den 3 juni. Foto: Entreprenören Lekplatsbolaget.

I Österåker arbetar vi som kommun målmedvetet och tillsammans med flera olika aktörer för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga rum där många vill vara. Det handlar om att skapa mötesplatser och destinationer där alla känner sig välkomna. En viktig del i detta arbete handlar om att utveckla platsens identitet.

Förstora bilden

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

–Nya Järnvägsparken är ett tydligt exempel på det trygghetsskapande arbetet där vi planerar platser utifrån invånarnas behov för att skapa levande offentliga miljöer. Det känns verkligen roligt att vi nu får en plats som också knyter oss närmare Österåkers historia, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

En plats där många vill vara skapar i sin tur en positiv social kontroll, ”ögon på gatan”, vilket dessutom minskar risken för brott och ordningsstörningar samtidigt som det ökar tryggheten.

Polisens trygghetsundersökning för Österåker bekräftar att arbetet ger resultat. Resultatet för 2021 visar att den upplevda tryggheten i Österåker har ökat sedan föregående år. Kommunen fortsätter att samarbeta med Polisen och andra aktörer för att öka tryggheten ytterligare.

Mer information

Nyhet, fakta och foton om nya Järnvägsparken, som invigs den 3 juni 2022!


Publicerad:
Senast uppdaterad: