Beslut vid Kommunstyrelsen den 26 september

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 26 september.

Vid Kommunstyrelsen den 26 september 2022 fattades bland annat följande beslut:

  • Österåkers kommun fortsätter att medverka i Leader Stockholmsbygd. Leader är en metod för landsbygdsutveckling genom ett trepartnerskap mellan ideella, offentliga och privata intressen.
  • Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen och produktionsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda och belysa möjliga energisparåtgärder.
  • Sjöräddningssällskapet får ett bidrag om 100 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

  • Fastställa utbildningsplan och ersättning för sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen till vissa nyanlända som har kort utbildningsbakgrund och inte bedöms kunna matchas till ett arbete.
Publicerad:
Senast uppdaterad: